Velkommen til universitetet!

Du skal have mest muligt ud af dit spændende studie. Derfor har vi samlet de bedste råd om studieteknik i 12 korte vejledninger suppleret af en læsetest og to pjecer.
Vejledningerne og pjecerne er målrettet til samfundsvidenskabelige bachelorstuderende. Der kan selvfølgelig være forskel på hvad der er god studieteknik fra fag til fag. Men rådene i vejledningerne vil kunne bruges af de allerfleste studerende.

Vejledninger er produceret i et samarbejde mellem de to samfundsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Venlig hilsen

Thomas Harboe og Rikke von Müllen